Parterna överens om att visstid behövs

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv och LO har i en rapport kartlagt förekomsten och behovet av visstidsanställningar. ”Det är bra att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kan jag tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten”, kommenterade Peter Jeppsson, vice vd.

Peter Jeppsson

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON
Patrik Karlsson

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON
Torbjörn Johansson LO

Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Foto: Lars Forsstedt

Under senare år har visstidsanställningar debatterats livligt, och efter införandet av allmän visstid har diskussionen ofta kommit på högkant, betonade Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.

– Det finns många sanningar i luften, som inte alltid är så sanna, sade han.

Svenskt Näringsliv och LO har haft olika uppfattningar om förekomsten och behovet av tidsbegränsade anställningar, och i vilken mån de utgör ett problem på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv och LO har därför gjort en gemensam utredning för att få en gemensam verklighetsbild. Rapporten presenterades under seminariet.

Arbetsgruppen, som bestod av representanter från båda organisationerna, tittade närmare på fyra delar. De har bland annat gjort en gemensam genomgång av relevant statistik från SCB, låtit en oberoende part granska de rapporter som parterna skrivit om visstidsanställningar, gjort enkäter och haft längre samtal med företag och fackliga företrädare.

Resultaten i rapporten visar att andelen tidsbegränsade anställningar har varit konstant under 2000-talet, runt 15-17 procent. Visserligen har antalet visstidsanställda ökat med drygt 200 000 mellan åren 1987 till 2014, men det kan till stor del förklaras av att det totala antalet anställda har ökat på arbetsmarknaden. Bland arbetare är andelen visstidsanställda lite högre, 2014 var andelen visstidsanställda bland arbetare 20 procent, medan den var 12 procent bland tjänstemän.

Siffrorna visar också att förekomsten av visstidsanställningar är vanligare i vissa branscher, exempelvis kultur, restaurang och hemtjänst. Liksom att andelen är högre i den kommunala sektorn jämfört med den privata, och lite högre bland kvinnor och ungdomar. I åldersgruppen 16-24 år hade 56 procent en visstidsanställning under 2014.

– Det är vanligt att unga föredrar att ha visstidsanställningar, sade Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv som också var med i arbetsgruppen.

Varje kvartal går cirka 75 000 visstidsanställda till tillsvidareanställningar. 

– Visstidsanställningar är ofta vägen in till arbete och tillsvidareanställningar, sade Peter Jeppsson.

Rapporten belyser att organisationerna är överens om att visstidsanställningar behövs på den svenska arbetsmarknaden. Däremot råder det oenighet om vad som är en rimlig nivå.

– Det är viktigt att vi hittar en balans. Vi ska tillmötesgå behoven som finns, det handlar inte om att stänga möjligheten helt. LO vill få ned andelen visstidsanställda till tio procent, det är vårt långsiktiga mål. Vi vet att många människor som har fragmenterade anställningar har svårt att försörja sig, och är oroliga för om de kommer att få jobba nästa vecka. Vi var bekymrade när allmän visstid infördes, så vi kanske ska vara glada över att andelen inte har gått upp så mycket. Men samtidigt är det alarmerande att kvinnor och arbetare är de som drabbas mest, sade Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Peter Jeppsson betonade att det inte är särskilt konstigt att Svenskt Näringsliv och LO har olika bilder, eftersom de utgår från olika intressen.

– Det är bra med en kartläggning, och att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kommer vi säkert att dra lite olika slutsatser av underlaget. Jag kan tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten. Visst, det kan finnas problem på enskilda arbetsplatser, men rapporten visar i stort att det fungerar bra, sade han.

Det är oerhört viktigt att det finns möjligheter för företagen att möta variationer i efterfrågan, dels på dagsbasis, dels på årsbasis. 

– Arbetsgivare har inget emot att så många som möjligt får fast anställning. Men verksamhetens behov måste få styra, så att vi kan ha lönsamma företag. Då måste det finnas flexibilitet. Ibland kan det låta som att alternativet till en visstidsanställning är en fast anställning. Men i många fall är alternativet ingen anställning alls, sade han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En miljon har gått från allmän visstid till fast anställning

ARBETSMARKNAD Visstidsanställning ska bort, regler för arbetskraftsinvandring ska ses över, ”hyvling av arbetstiden” ska förbjudas. Det är tre av punkterna i socialdemokraternas nya handlingsplan för arbetsmarknaden. ”Det riskerar att ytterligare höja trösklarna på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar ger närmare 80 000 personer fast jobb varje kvartal”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Allmän visstid dörröppnare till arbetsmarknaden

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstidsanställning. Drygt 60 procent av medlemsföretagen anser att det bland annat leder till färre jobb och sämre service till kunder. 
NYHET Publicerad:

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

ARBETSMARKNAD Extratjänster är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, menar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert. Trots att regeringens utlovade 20 000 tjänster bara har blivit runt 3 000 ska projektet nu utvidgas till att omfatta fler områden.
NYHET Publicerad:

Visstid klarar svängningar i efterfrågan

ARBETSMARKNAD "Svängningarna i efterfrågan är väldigt stora och kommer ofta med kort varsel. Vi behöver vara flexibla. Då är allmän visstidsanställning en nödvändighet", säger Jonas Kanebo.
NYHET Publicerad:

Busschaufförer vill behålla sin flexibilitet

ARBETSMARKNAD Under högsäsong har bussföretaget Byberg & Nordin dubbelt så många förare som under lågsäsong. Att få till heltidstjänster åt alla är omöjligt. För att göra yrket attraktivt krävs mer av individuell anpassning, inte flera tvingande regler, anser vd Tomas Byberg.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning nödvändigt på skola

ARBETSMARKNAD Allmän visstid har fått fäste på Akers Friskola. Nio till fem jobb är inte lycka för alla, enligt ägaren Helena Bonnevie.
NYHET Publicerad:

Visstidspersonalen en del av de boendes trygghet

VISSTID På HVB-hemmet Rasmusgården i Falkenberg har man valt att hålla hög personaltäthet, trots att det är en liten verksamhet. Det betyder att företaget utöver de sju tillsvidareanställda i personalen också behöver ett antal visstidsanställda, enligt vd Lotta Johansson.
NYHET Publicerad:

”Inget utrymme för överanställningar”

VISSTID Måbra Förskolor klarar sig inte utan att kunna anställa personal för en begränsad tid. Det handlar om att ta hand om barn med särskilda behov och extra stora barnkullar, men också om att rekrytera trots stor brist på utbildade förskolelärare, enligt grundaren Elisabeth Kvanman.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om att visstid behövs

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv och LO har i en rapport kartlagt förekomsten och behovet av visstidsanställningar. ”Det är bra att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kan jag tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten”, säger Peter Jeppsson, vice vd.