Visstidsanställning nödvändigt på skola

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Allmän visstid har fått fäste på Akers Friskola. Nio till fem jobb är inte lycka för alla, enligt ägaren Helena Bonnevie.

Helena Bonnevie

Helena Bonnevie

– Allmänna visstidsanställningar är nödvändiga för oss och andra mindre skolor. Med visstid kan vi bemanna efter det behov som finns. Dessutom är det en anställningsform som många efterfrågar, säger Helena Bonnevie.

Hon är ägare och rektor på Akers Friskola i Åkersberga utanför Stockholm.

Skolan startade år 2000 och har 250 elever, från förskoleklass upp till årskurs nio. I kön till Akers Friskola står 1 200 barn. Populariteten är med andra ord inte att ta miste på.

Skolan har cirka 40 medarbetare. I runda tal en femtedel av dem har allmän visstidsanställning.

Helena Bonnevie pekar på de faktiska timplansbehov som finns inom de estetiska och praktiska ämnena. För idrott krävs en tjänst på 80 procent, för bild 60 procent, för trä- och syslöjd 50 procent vardera, för musik 25 procent och för hemkunskap 20 procent.

– I genomsnitt rör det sig om ett behov på knappt 50 procent per ämne, säger Helena Bonnevie.

Hon anser att visstidsanställningarna ger den förhållandevis lilla Akers Friskola den flexibilitet som krävs.

– Vår styrka är att vi ser varje enskild elev och klarar att individanpassa undervisningen genom att exempelvis dubbelbemanna nästan alla lektioner.

Helena Bonnevie poängterar att andelen med allmän visstidsanställning också blir högre genom att kollektivavtalet inte tillåter att obehöriga lärare får en tillsvidareanställning.

– Vi har visserligen få obehöriga men den samlade bilden påverkas ändå, säger hon.

Ett argument för att behålla visstid och deltid som Helena Bonnevie också lyfter fram är att många faktiskt vill ha dessa anställningsformer för att få livspusslet att gå ihop och inte sällan också för att få utlopp för andra intressen.

– Det är inte för alla som lyckan ligger i ett nio-till-fem-jobb, betonar Helena Bonnevie.

Hon exemplifierar med några av skolans riktigt unga medarbetare som fungerar som resurspersoner och samtidigt kan pröva sig fram och se om lärare kan vara deras framtida yrkesval. Här finns också lite äldre personer med erfarenheter från skiftande områden som gärna kombinerar en visstidsanställning i skolan med andra aktiviteter och arbetsinriktningar.

– På det sättet får vi gladare medarbetare med värdefulla perspektiv på tillvaron. De allmänna visstidsanställningarna har en viktig funktion att fylla också i fortsättningen, säger Helena Bonnevie.

Sören Karlsson 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En miljon har gått från allmän visstid till fast anställning

ARBETSMARKNAD Visstidsanställning ska bort, regler för arbetskraftsinvandring ska ses över, ”hyvling av arbetstiden” ska förbjudas. Det är tre av punkterna i socialdemokraternas nya handlingsplan för arbetsmarknaden. ”Det riskerar att ytterligare höja trösklarna på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar ger närmare 80 000 personer fast jobb varje kvartal”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Allmän visstid dörröppnare till arbetsmarknaden

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstidsanställning. Drygt 60 procent av medlemsföretagen anser att det bland annat leder till färre jobb och sämre service till kunder. 
NYHET Publicerad:

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

ARBETSMARKNAD Extratjänster är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, menar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert. Trots att regeringens utlovade 20 000 tjänster bara har blivit runt 3 000 ska projektet nu utvidgas till att omfatta fler områden.
NYHET Publicerad:

Visstid klarar svängningar i efterfrågan

ARBETSMARKNAD "Svängningarna i efterfrågan är väldigt stora och kommer ofta med kort varsel. Vi behöver vara flexibla. Då är allmän visstidsanställning en nödvändighet", säger Jonas Kanebo.
NYHET Publicerad:

Busschaufförer vill behålla sin flexibilitet

ARBETSMARKNAD Under högsäsong har bussföretaget Byberg & Nordin dubbelt så många förare som under lågsäsong. Att få till heltidstjänster åt alla är omöjligt. För att göra yrket attraktivt krävs mer av individuell anpassning, inte flera tvingande regler, anser vd Tomas Byberg.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning nödvändigt på skola

ARBETSMARKNAD Allmän visstid har fått fäste på Akers Friskola. Nio till fem jobb är inte lycka för alla, enligt ägaren Helena Bonnevie.
NYHET Publicerad:

Visstidspersonalen en del av de boendes trygghet

VISSTID På HVB-hemmet Rasmusgården i Falkenberg har man valt att hålla hög personaltäthet, trots att det är en liten verksamhet. Det betyder att företaget utöver de sju tillsvidareanställda i personalen också behöver ett antal visstidsanställda, enligt vd Lotta Johansson.
NYHET Publicerad:

”Inget utrymme för överanställningar”

VISSTID Måbra Förskolor klarar sig inte utan att kunna anställa personal för en begränsad tid. Det handlar om att ta hand om barn med särskilda behov och extra stora barnkullar, men också om att rekrytera trots stor brist på utbildade förskolelärare, enligt grundaren Elisabeth Kvanman.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om att visstid behövs

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv och LO har i en rapport kartlagt förekomsten och behovet av visstidsanställningar. ”Det är bra att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kan jag tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten”, säger Peter Jeppsson, vice vd.