SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Advisory board inför reform av Arbetsförmedlingen

Med anledning av den reform av Arbetsförmedlingen som aviserades i januariavtalet arrangerar Svenskt Näringsliv till en halvdag med en tre av världens främsta experter inom privata arbetsförmedlingstjänster. Dels kommer forskningsaspekter beröras. Dels kommer teknisk-operativa delar diskuteras med bäring på arbetsförmedlingstjänster.

Dagen inleds av Carina Lindfeldt, avdelningschef Svenskt Näringsliv. Därefter följer föredrag, paneldiskussioner där våra experter delger insikter och erfarenheter kring arbetsförmedlingssystem där fristående aktörer rustar och matchar arbetssökande för de lediga jobben. Kommentar från Svenskt Näringsliv, TCO och Arbetsförmedlingen. Utrymme finns för interaktion och frågor.

Deltagare:

  • Margaret Kidd, Minister-Counsellor (Employment) (Australiens representant i OECD)
  • Dan Finn, Emeritus Professor of Social Inclusion (Storbritannien)
  • Tony Wilson, Institute Director (Storbritannien)
  • Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv
  • Martin Kruse, upphandlingschef,Arbetsförmedlingen
  • Kristina Lovén Seldén, utredare med fokus på arbetsmarknad, TCO

Lunch: Lättare förtäring

OSA: edward.hamilton@svensktnaringsliv.se

Datum och tid

  • Måndag 20 maj 2019, kl. 09:00 – 11:30

Plats

Näringslivets Hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm