SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Granskning för kvalitet

Skolinspektionen har ett viktigt uppdrag - att granska för att höja skolornas kvalitet. Målet med verksamheten är en trygg skola i en god miljö.

Nu har Skolinspektionen verkat i ett drygt decennium. Svenskt Näringsliv har gett Patrik Nystedt i uppdrag att granska hur väl Skolinspektionen uppfyllt detta mål och hur verksamheten i Sverige är upplagd jämfört med andra europeiska länder med likartade system.

Myndighetens verksamhet har under de senaste åren stärkts genom en rad reformer - men det finns mer att göra och fler metoder att inspireras av i närliggande länder som skulle kunna öka måluppfyllelsen ytterligare.


Lättare lunch finns från kl. 12

Plats

Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson

Johan Olsson