Seminarium

Hur har produktiviteten i Sverige utvecklats och varför?

jan.
27
Hur har produktiviteten i Sverige utvecklats och varför?, Stockholm
Storgatan 19, lokal Wallenbergaren
Öppna karta
27 januari 2015, 7:00-10:00
Produktivitet mäter hur effektiv produktionsprocessen i ekonomin är och är på lång sikt avgörande för hur BNP per capita utvecklas. Det är till stor del den kraftiga ökningen av produktiviteten som höjt vår levnadsstandard från 1800-talets fattigdom till dagens välmående moderna samhälle – och som kontinuerligt sedan dess gjort att nya generationer fått det bättre än föregående. På kortare sikt spelar produktiviteten också stor roll för företagens internationella konkurrenskraft. Produktivitetsutvecklingen är således avgörande för Svensk ekonomi och välstånd på både kort och lång sikt. Produktivitetsutvecklingen i svensk ekonomi har sedan 2007 utvecklats svagare än under tidigare perioder de senaste decennierna. Detta är sannolikt kopplat till den svaga utvecklingen i investeringarna då investeringsvolymerna i dagsläget är i linje med nivån innan finanskrisen bröt ut. Samtidigt tycks svenska exportföretag ha tappat marknadsandelar och konkurrensen från utländska företag på den svenska marknaden ökar kontinuerligt. Reformtakten på det ekonomiskpolitiska området har avstannat de senaste åren vilket sannolikt bidrar till både fallande investeringar och försämrad konkurrenskraft. Under två års tid har Svenskt Näringsliv drivit ett projekt som analyserar den svenska produktivitetsutvecklingen. I det projektet har flera externa forskare varit inblandade och skrivit delrapporter. Nu har våra egna experter skrivit en sammanfattande rapport med fokus på hur den svenska produktivitetsutvecklingen varit de senaste decennierna – och vad som driver denna utveckling. Tre huvudsakliga områden för reformer identifieras också. Rapporten presenteras på ett seminarium där Carola Lemne (VD Svenskt Näringsliv) hälsar välkommen och Annika Winsth (Chefsekonom Nordea), Jesper Hansson (prognoschef Konjunkturinstitutet), Mikael Damberg (Näringsminister S) och Ulf Kristersson (ekonomiskpolitisk talesperson M) kommenterar. Pernilla Ström kommer att moderera. Var? Storgatan 19, lokal Wallenbergaren, Stockholm När? Den 27/1 kl. 9 – 12. Vi serverar kaffe från 8.30 samt i en paus i mitten. Anmälan sker genom att klicka på länken nedan. OBS, antalet platser är begränsat. Varmt välkommen, Ann Öberg, Chefekonom
jan.
27
Hur har produktiviteten i Sverige utvecklats och varför?, Stockholm
Storgatan 19, lokal Wallenbergaren
Öppna karta
27 januari 2015, 7:00-10:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist