Klimathopp inte ute med Trump

NYHET Publicerad

KOMMENTAR När USA nu ställer sig utanför Parisavtalet, gör EU och Sverige störst nytta genom att visa att konkurrenskraft och högt välstånd går att kombinera med fortsatt minskade klimatutsläpp. Näringslivet kommer att driva klimatfrågan framåt, snarare än politiken. På många områden sker en snabb teknisk innovation och kostnader för ny teknik sjunker. Det är ett faktum som inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.

trump/sunér

USA:s president Donald Trump har meddelat att USA lämnar klimatavtalet som tecknades i Paris 2015 och trädde i kraft 2016. USA ställer sig därmed till en ytterst begränsad skara länder – tidigare endast Syrien och Nicaragua - som valt att stå utanför. Trump meddelade samtidigt att avsikten är att ”omförhandla” avtalet och eventuellt gå med igen, eller att ta fram ett helt nytt avtal som är bättre än Parisavtalet. Och med bättre menar Donald Trump att det ska bli bättre för USA, som enligt honom är förlorare på det nuvarande avtalet.

När man följde processen inför och på plats i Paris kan man ställa sig något frågande till Trumps besked. För det första var det en lång och komplicerad process, och att tro att ett helt nytt avtal lättvindigt skulle kunna förhandlas fram är naivt. För det andra är avtalets konstruktion väldigt flexibel. Det finns inga bindande åtaganden för varje land, och inte heller några sanktioner. Detta var en grundbult för att faktiskt komma överens och få med alla länder. Avtalet bygger istället på att varje land gör ett frivilligt åtagande för hur mycket de ska minska sina utsläpp – utifrån sina förutsättningar. Givetvis kommer dessa följas upp, men eftersom inga sanktioner finns är det snarare en fråga om ”name and shame” för de länder som inte gör vad de lovat.

USAs nationella åtagande byggde helt på den Clean Power Plan som den tidigare presidenten Barack Obama började genomföra, en plan som Donald Trump redan tidigare i år upphävde. Med andra ord hade Trump redan slutat att genomföra det USA utlovat inom ramen för Parisavtalet. Skillnaden mot att faktiskt gå ut klimatavtalet är därmed mer symbolisk. Det finns också ett antal delstater och enskilda företag deklarerat att de kommer att fortsätta arbeta för att minska klimatutsläppen oavsett vad som sker på federal nivå.

Men det är viktigt att USAs agerande inte startar en kedjereaktion där fler länder väljer att hoppa av avtalet, eller att minska sina ambitioner. Hittills har de internationella röster som hörs från bland annat Kina och Ryssland sagt att man inte låter sig påverkas av USA:s agerande. EU har tydligt deklarerat att man fortsätter på den inslagna linjen, och förhoppningen är att USA ska stå ensamma i sitt agerande.

Klimatpolitik måste tydligt ha kostnadseffektivitet och konkurrenskraft i fokus. Att skapa så stor klimatnytta som möjligt för de pengar som satsas är avgörande för att klarar klimatutmaningen, särskilt efter USA:s avhopp, men också för att vara ett föredöme. EU och Sverige gör störst nytta genom att visa att konkurrenskraft och högt välstånd går att kombinera med fortsatt minskade klimatutsläpp. USA:s agerande gör det än viktigare att översynen av EU:s utsläppshandel inte gör att de globalt konkurrensutsatta sektorerna inte får svårare att konkurrera med exempelvis amerikanska företag. Det vore dåligt både av ekonomiska skäl men också för klimatet. Likaså är det viktigt att Sverige väljer att arbeta med styrmedel som faktiskt ger effekt och inte med symboliska åtgärder. Ett exempel på en symbolisk åtgärd är en nationell flygskatt, som inte driver vare sig innovation eller övergång till klimatsmartare lösningar.

Men är det kört för klimatet med USA:s avhopp? Jag tror inte det. På många områden sker en snabb teknisk innovation och kostnader för ny teknik sjunker. I elsektorn är vindkraft bland de billigaste teknikerna idag. Det är ett faktum som inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på. Även på transportområdet sker en mycket positivt utveckling, där eldrift och batterier har snabbt sjunkande priser och snart spås kunna konkurrera med fossildrivna bilar. Det är här som näringslivet har sin tydliga roll i klimatarbetet; att genom utveckling och innovation göra klimatsmarta lösningar konkurrenskraftiga och ta dem de globala marknaderna. Näringslivets engagemang och innovation som kommer fortsätta att driva klimatfrågan framåt, snarare än politiken. Det var ju faktiskt inte brist på stenar som gjorde att stenåldern tog slut, utan att smartare och mer attraktiva lösningar tog över.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hamnkonflikten är orimlig

KOMMENTAR Hamnarbetarförbundets pågående landsomfattande strejker och blockader är orimliga på flera sätt, konstaterar Jan-Olof Jacke, vd. Nu brådskar det att få lagstiftning på plats.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Möjligheter och risker i skattepolitiken framöver

KOMMENTAR Idag får Sverige till sist en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter.
NYHET Publicerad:

Tuffa krav på den som vill driva skola

KOMMENTAR Skolinspektionen använder sin mest kraftfulla åtgärd för att hantera problem i en kommunal skola. Karin Rebas, skolpolitisk expert, tycker det är bra att myndigheten tar krafttag för att få en förändring till stånd.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Brexitavtalet löser immaterialrättsliga knutar

KOMMENTAR Immaterialrätten får ett relativt stort utrymme i brexiavtalet. För svenska företag är de skrivningar som finns där betydligt bättre än vad som fruktats och också betydligt bättre än en del förslag som tidigare förekommit i diskussionerna, skriver Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaravgift i praktiken skatt

KOMMENTAR Det totala skattetrycket i Sverige är högt och arbetsgivaravgiften utgör en stor och ökande andel av detta. Därför är det angeläget med en effektiv och hållbar finans- och skattepolitik som börjar med att åtgärda de mest skadliga skatterna.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Viktigt med begreppen i en polariserad skoldebatt

KOMMENTAR Det finns mycket att göra för att minska skolsegregationen – men det gäller att bena ut var problemen ligger. Förenklingar gynnar inte debatten, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert, och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till ett reportage i DN.
NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.
NYHET Publicerad:

Populistiskt förslag om digitalskatt

KOMMENTAR Den franska finansministern vill att Sverige och EU ska införa en skatt på så kallade digitala företag. Ironiskt, med tanke på att Frankrike själva, nationellt, har infört mycket förmånliga skatteregler för digitala företag. Digitalskatten är inte en fråga om rättvis beskattning utan ett populistiskt och protektionistiskt förslag som, om det infördes, väsentligt skulle öka risken för ett öppet handelskrig över Atlanten.