Vårt material

Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

Våra nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Visar 121 - 140 av 1330
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Västerbottens län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Stockholms län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Värmlands län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Sverige
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Kronobergs län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Skåne län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Uppsala län
REMISSPublicerad:
RAPPORTPublicerad: Jobb! Tips från dem som anställer

Jobb! Tips från dem som anställer

I Jobb! Tips för dem som anställer träffar du företrädare för tio olika företag. De berättar om företagens verksamhet och beskriver hur de resonerar när de vill anställa nya medarbetare. De berättar också om vad du som söker jobb bör tänka på och ger dig tips och råd.

RAPPORTPublicerad: Skuggan och det mystiska dokumentet

Skuggan och det mystiska dokumentet

Boken är ett modernt, internationellt och spännande mysterium för barn (ca 9-13 års ålder). Där finns inspirerande karaktärer - som huvudpersonen Nike Athena, en initiativrik tjej - och budskap för eftertanke. Boken passar utmärkt för läsförståelse i svenskan men också för arbete med ord, begrepp och resonemang i samhällskunskapen.

RAPPORTPublicerad: Miljönytta - ett skolmaterial från Svenskt Näringsliv

Miljönytta - ett skolmaterial från Svenskt Näringsliv

Miljönytta handlar om hur bra villkor för företagsamhet också ger goda förutsättningar att finna effektivare och mer miljövänliga produktionsmetoder, samt mer hållbara produkter som gynnar såväl konsumenter som samhälle och miljö. Företag är bra på att lösa problem eftersom de konkurrerar med varandra. När ett problem blir uppmärksammat skapar företagen en uppsjö av olika försök till lösningar. De tävlar mot varandra och således är det de bästa företagen som når framgång.

RAPPORTPublicerad: Immaterialrätt - att ta hand om innovationer

Immaterialrätt - att ta hand om innovationer

Immaterialrätt - att ta hand om innovationer beskriver hur man skyddar en ny produkt, innovation eller idé innan lansering på marknaden. I texten ges en översikt över vad immaterialrätt är, innebär samt syftar och används till. Den ger också immaterialrättens mer ingående perspektiv på uppfinningar, branding, upphovsrätt, design och tjänsteinnovationer.

RAPPORTPublicerad: Ekonomiprojektet

Ekonomiprojektet

Ekonomiprojektet ger gymnasieelever de verktyg som krävs för att förstå Sveriges ekonomi. Materialet består av fyra övergripande uppgifter som behandlar utrikeshandel, arbetsmarknad, finansmarknad och offentlig ekonomi. Med utgångspunkt i ett enskilt temaområde utvecklas förståelsen för hur olika delar av samhällsekonomin påverkar varandra och samverkar.

PRESSMEDDELANDEPublicerad: