Vårt material

Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

Våra nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Visar 121 - 140 av 1403
RAPPORTPublicerad: Konkurrens på (o)lika villkor - guide för lokalt företagsklimat

Konkurrens på (o)lika villkor - guide för lokalt företagsklimat

När en kommun utsätter företag för osund konkurrens riskerar det leda både till ett sämre företagsklimat och ineffektiva metoder. I den här guiden tittar vi närmare på hur kommuner kan arbeta med förhållningssätt och policies för att gynna en sund konkurrenssituation.

RAPPORTPublicerad: En kunskapsskola för tillväxt
RAPPORTPublicerad: Fransk flexicurity
RAPPORTPublicerad: En välfungerande skolmarknad
RAPPORTPublicerad: Skuggan och det mystiska dokumentet - Lärarhandledning

Skuggan och det mystiska dokumentet - Lärarhandledning

Lärarhandledningen till romanen Skuggan och det mystiska dokumentet innehåller bland annat ett lässchema, instuderingsfrågor och uppgifter till varje kapitel och frågor på olika nivåer. Symboler intill varje uppgift förklarar typen; om det är en diskussionsfråga, att svaret finns i boken, att svaret finns utanför boken eller att eleven själv ska tycka till.

PRESSMEDDELANDEPublicerad: