Vårt material

Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

Våra nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Visar 221 - 240 av 559
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2018 Värmlands län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2018 Västerbottens län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2018 Västernorrlands län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2018 Västmanlands län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2018 Örebro län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2018 Östergötlands län
RAPPORTPublicerad: Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag – Analys av lagrådsremissen och kompletterande promemoria

Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag – Analys av lagrådsremissen och kompletterande promemoria

PwC har på Svenskt Näringslivs uppdrag genomfört en oberoende analys av det förslag till vinstreglering av privata företag inom skolväsendet och omsorgen som regeringen föreslagit i januari 2018.

RAPPORTPublicerad: Vad tycker lärarna? En analys av den pedagogiska personalens attityder kring hur kommunala och fristående grundskolor fungerar

Vad tycker lärarna? En analys av den pedagogiska personalens attityder kring hur kommunala och fristående grundskolor fungerar

Det är med hjälp av en stark och välutbildad lärarkår, med lärare som trivs och får möjligheter att utvecklas i yrket, som resultaten i skolorna kan lyftas. Hur lärarna ser på ledarskapet i skolan och möjligheterna att utöva sitt yrke spelar därför stor roll för kvaliteten i undervisningen.

RAPPORTPublicerad: Bana väg för Sveriges infrastruktur

Bana väg för Sveriges infrastruktur

Detta är den fjärde rapporten i ”Ett Utmanat Sverige” och adresserar den centrala problematiken kring infrastruktur. Fungerande infrastruktur är central i en modern marknadsekonomi. Företag måste kunna få sina insatsvaror i tid, de måste nå ut till kunder, konsumenter vill få sina varor och tjänster och människor behöver enkelt och förutsägbart kunna pendla till arbetet och på fritiden. I en liten handelsberoende ekonomi, dessutom med avlång geografi, blir detta extra viktigt.