PRESSMEDDELANDE23 oktober 2019

Ny prognos för framtidens elbehov

Elförsörjningen är en grundbult för konkurrenskraft och välstånd, och en möjliggörare i klimatomställningen. Men elförsörjningen står inför stora utmaningar. En ny prognos visar på ett kraftigt växande elbehov.

För bara några år sedan pekade prognoser på ett relativt oförändrat elbehov under kommande decennier. Idag är bilden en helt annan. Därför startar Svenskt Näringsliv nu projektet Kraftsamling Elförsörjning. Projektet ska analysera vad som krävs för att elsystemet ska kunna vara en möjliggörare för ett konkurrenskraftigt, digitalt och klimatneutralt Sverige.

Välkommen till ett seminarium där både projektet och nya underlag kring Sveriges framtida elbehov presenteras. Deltar gör:

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv
Henrik Henriksson, vd Scania och ordförande i styrgruppen för Kraftsamling Elförsörjning
Carin Stoeckmann, vd Byggmästar’n i Skåne och ordförande i Sveriges Byggindustrier
Henrik Sjölund, vd Holmen
Maria Sunér Fleming, vd Svemin och projektledare för Kraftsamling Elförsörjning
Linda Flink Wredh, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv

När: Fredag 25 oktober klockan 8:00-9:30. Frukost serveras från kl 7.30.

Var: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Seminariet kommer att sändas live på www.svensktnaringsliv.se

Infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist