Det krävs mer för att rädda företag och jobb

PRESSMEDDELANDE Publicerad

– Den globala tillväxten minskar mer än på flera decennier. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen är högre än någonsin. Därför krävs mer kraftfulla åtgärder än vad regeringen föreslår. Det säger Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens vårproposition.

– Regeringen har ett optimistiskt scenario där tillväxten tar fart igen under andra halvåret i år. Det är långt ifrån säkert att återhämtningen blir snabb och kraftfull. Men sannolikheten för en snabb återhämtning ökar betydligt om kraftfulla krisåtgärder nu räddar företag och jobb.

– Sverige har starkare statsfinanser än de flesta andra EU-länder. Det är just för kriser som denna vi sparat i ladorna och haft en ansvarsfull finanspolitik. Genom att nu låta statsskulden öka kan vi klara krisen utan utbredd företagsdöd och massarbetslöshet. 

– Den förstärkning av korttidspermitteringarna som regeringen presenterade igår är ett steg i rätt riktning. Vi hade gärna sett att man gått ännu längre eftersom systemet är väldigt träffsäkert.

– För mindre företag blir korttidspermittering särskilt effektivt när man kombinerar med minskad arbetsgivaravgift. Självklart ska det inte gå att göra vinst på detta, men den möjligheten går att stoppa genom en begränsningsregel. Målet måste vara att så många företag och jobb som möjligt ska överleva krisen.

– Åtskilliga företag har sett sin försäljning minska drastiskt samtidigt som de fasta kostnaderna finns kvar. För att de ska överleva behövs ett stöd för fasta kostnader av samma typ som finns i Danmark och Norge, säger Jan-Olof Jacke. 

För ytterligare information:

Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01