Dramatiskt sämre läge för företagen

PRESSMEDDELANDE Publicerad

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.

62 procent av företagen uppger minskad produktion och försäljning jämfört med för sex månader sedan. 44 procent räknar med minskad produktion och försäljning under de kommande sex månaderna. Antalet anställda har minskat i 37 procent av företagen jämfört med för sex månader sedan. En lika stor andel tror att antalet anställda kommer att ha minskat ytterligare om sex månader.

– Vi ser dramatiska effekter här och nu – och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen. Inget enskilt kvartal under finanskrisen uppvisade en så negativ utveckling, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Läget är lika illa vad gäller investeringar. 47 procent av företagen har minskat investeringarna jämfört med för sex månader sedan. 45 procent räknar med fallande investeringar de närmaste sex månaderna.

– Företag som upplever en extrem nedgång i efterfrågan kämpar för att överleva. De har helt enkelt inga möjligheter att investera för framtiden, säger Bettina Kashefi.

Även om läget är värst inom handel- och transportsektorn, där bland annat hotell och restauranger ingår, är det tydligt att krisen spritt sig till övriga sektorer. Enligt företagarpanelen är skillnaderna betydligt mindre än vad man skulle kunna tro med kraftiga fall i hela näringslivet.

– För att vi ska lyckas undvika massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats. Den så kallade omställningsförsäkringen behöver förlängas och inte bara gälla i mars och april, avslutar Bettina Kashefi.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01