Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Situationen för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. Allt fler vittnar om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det gäller inte minst för företag i besöks- och transportnäringarna. 

– Därför är det bra att regeringen nu, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen. Åtgärderna kommer också bidra till att begränsa effekterna på andra branscher. Det säger Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.

– Slopat sjuklöneansvar för arbetsgivaren och möjligheten att använda redan inbetalda pengar på skattekontot bidrar till att stärka företagens likviditet och möjlighet att betala ut löner. Det är utmärkt att systemet för korttidsarbete utvidgas och införs omgående och även ska gälla retroaktivt. Utöver sådana generella åtgärder kommer det även att behövas tillfälliga och riktade stöd till de branscher som drabbas hårdast.

– Regeringen måste ha beredskap för att vidta ännu fler åtgärder. Vi måste undvika att i grunden livskraftiga företag och jobb slås ut i onödan. Svenskt Näringsliv kommer att följa utvecklingen noga och bidra med ytterligare förslag. 

Jan-Olof Jacke kommer att vara tillgänglig för kommentarer.