Svenskt Näringsliv rekryterar ny vice vd för arbetsmarknadsfrågor

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Svenskt Näringsliv har påbörjat rekryteringen av en ny vice vd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor efter Peter Jeppsson som kommer att lämna sitt uppdrag under våren.

– Jan-Olof Jacke och jag har tillsammans kommit fram till detta beslut. Jag fyller 62 år i år och det är naturligt att Jan-Olof som ny vd vill bygga ett eget arbetslag som kan jobba långsiktigt med dessa viktiga frågor, säger Peter Jeppsson.

– Peter Jeppsson har under sin tid som vice vd gjort ett utmärkt arbete, inte minst i den senaste avtalsrörelsen. Han har även spelat en central roll för att få förändrade konfliktregler på plats och lagt grunden för det arbete som nu pågår med att modernisera regelverken på arbetsmarknaden, säger Jan-Olof Jacke.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01