Rapporter

Sök bland Svenskt näringslivs alla rapporter.

Visar 121 - 140 av 552
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Dalarnas län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Jämtlands län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Hallands län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Kalmar län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Blekinge län
RAPPORTPublicerad: Företagsamheten 2019 Jönköpings län
RAPPORTPublicerad: EU-beslut år 2014-2018
RAPPORTPublicerad: Immaterialrätt – att ta hand om innovationer
RAPPORTPublicerad: Myndigheten som hjälper företagare att göra rätt – guide för lokalt företagsklimat

Myndigheten som hjälper företagare att göra rätt – guide för lokalt företagsklimat

Genom att arbeta främjande i myndighetsutövningen kan kommunen både öka regelefterlevnaden och förbättra företagsklimatet. I den här guiden tittar vi närmare på kommunen kan utveckla sin tillstånds- och tillsynsverksamhet, digitalisera och bygga förtroende hos företagen.