Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Gemensamt remissvar

Näringslivets Skattedelegation


Externt diarienummer

Fi2016/01138/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

57/2016