Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/00864/OU


Svenskt Näringslivs diarienummer

171/2016