Avgifter hos Finansinpektionen

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstår från att yttra sig.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansinspektionen


Externt diarienummer

20-4219


Svenskt Näringslivs diarienummer

41/2020