Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/03888/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

202/2018