Betänkande SOU 2016/49 – En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2016/04747/KSR


Svenskt Näringslivs diarienummer

167/2016