Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/03967/K


Svenskt Näringslivs diarienummer

189/2017