Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Kulturdepartementet


Externt diarienummer

Ku2016/00504/D


Svenskt Näringslivs diarienummer

82/2016