Bolagsverkets promemoria Hemställan om ändring av 1 kap 4 och 6 §§ aktiebolagsförordningen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2018/02201/L1


Svenskt Näringslivs diarienummer

137/2018