Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2016/00179/TIF


Svenskt Näringslivs diarienummer

11/2016