Departementspromemorian Validering med mervärde

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2016/03105/GV


Svenskt Näringslivs diarienummer

169/2016