Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmarknadsdepartementet


Externt diarienummer

A2016/00736/ARM


Svenskt Näringslivs diarienummer

58/2016