En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Svenskt Näringslivs diarienummer

179/2016