REMISSVAR23 oktober 2020

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2020/02667/S

Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera fritidshemmens utvecklingsområden och föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten. I uppdraget ingick också att kartlägga och analysera kvaliteten i pedagogisk omsorg och lämna förslag för ökad likvärdighet.

I utredningen redovisas en hel del kritik vad avser fritidshemsverksamheten så som den i dag bedrivs. Svenskt Näringsliv instämmer i bedömningen att variationen i kvalitet är stor. Det finns en diskrepans mellan de krav och förväntningar som formuleras från politiskt håll och de förutsättningar skolorna har, till exempel vad gäller tillgången till utbildad personal, för att nå målen och kvalitetskraven i skollagen och fritidshemmens läroplan.

Utredningens förslag för att komma tillrätta med kvalitetsproblemen riskerar dock att leda till en onödig detaljstyrning. Förslagen innebär bland annat att Skolverket och Skolinspektionen ska ges en rad nya uppdrag, varav flera redan ingår helt eller delvis i myndigheternas ansvarsområden. Risken finns att det skulle leda till otydligheter vad gäller myndigheternas och huvudmännens ansvarsområden och lägga alltför mycket fokus på detaljnivå.

Ansvarig handläggareKarin RebasMagnus Wallerå
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist