En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2015/1889/L1


Svenskt Näringslivs diarienummer

138/2015