En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2015/09091/GV


Svenskt Näringslivs diarienummer

166/2015