Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/02864/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

156/2018