EU-direktiv om vissa insolvensfrågor

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2016/08869/L2


Svenskt Näringslivs diarienummer

270/2016