EU-kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM (2016) 687 slutlig

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Gemensamt remissvar

Näringslivets Skattedelegation


Externt diarienummer

Fi2016/03873/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

219/2016