EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden (KOM(2016)26 slutlig

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/00380/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

20/2016