Extern beredning av Försäkringskassan föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning

REMISS Publicerad


 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Försäkringskassan


Externt diarienummer

011605-2019


Svenskt Näringslivs diarienummer

139/2019