Föreskrifter i anslutning till lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Datainspektionen


Externt diarienummer

271-2018


Svenskt Näringslivs diarienummer

60/2018