Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2015/05126/L3


Svenskt Näringslivs diarienummer

139/2015