REMISSVAR21 maj 2019

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

MOTTAGARE
Kulturdepartementet
Externt diarienummer
Ku2018/02102/DISK

Svenskt Näringsliv anser att det inte behövs ytterligare en myndighet för att tolka innebörden av mänskliga rättigheter i Sverige. Medvetenheten och kunskapen om Sveriges åtaganden såvitt avser mänskliga rättigheter är hög, bl a genom det svenska ombudsmannasystemet och Diskrimineringsombudsmannen som har till uppgift att syna Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter.

Vidare ska varje nytt lagförslag testas mot Sveriges internationella åtaganden bl.a. om mänskliga rättigheter och ny lag eller föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen ( RF a kap 19 § ). Vidare finns i RF § kap 13 § ett förbud för domstolarna att tillämpa en föreskrift som skulle stå i strid med grundlag eller annan överordnad författning. Givet att en MR-institution kommer att inrättas har Svenskt Näringsliv nedanstående. synpunkter på promemorian.

Ansvarig handläggareCarina LindfeltOla Brinnen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist