Förslag till föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmiljöverket


Externt diarienummer

2017/038627


Svenskt Näringslivs diarienummer

207/2017