Förslag till nya regler om redovisningstillsyn

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att komplettera föreskrifterna med en bestämmelse om att ledamöterna i ett övervakningsorgan ska vara oberoende

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansinspektionen


Externt diarienummer

FI Dnr 18-3578


Svenskt Näringslivs diarienummer

120/2018