Genomförande av Sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmarknadsdepartementet


Externt diarienummer

A2016/01548/ARM


Svenskt Näringslivs diarienummer

188/2016