Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23)

REMISS Publicerad

SN anser att utredningen gått grundligt till väga, men sätter ifrågasätter att regioner och kommuner inte skulle kunna klara av sin beredskapsplanläggning utan tillskott av statliga medel.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2020/02826/FS


Svenskt Näringslivs diarienummer

85/2020