Höjt tak för rutavdrag

REMISS Publicerad

NSD tillstyrker regeringens förslag om att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kr till 50 000 kr per person och beskattningsår från och med 1 juli 2019.

NSD noterar att ett breddat eller utvidgat rutavdrag nämns i den s.k. januariöverenskommelsen (punkterna 3 och 16) samt att detta ska utredas under 2019 med lagstiftning 2021. NSD föreslår därför att uppdraget utformas utifrån ett mer principiellt synsätt med ett avdragssystem som bygger på en generell tillämpning av rut- och rotavdrag på privatpersoners köp av tjänster kopplade till hushåll och fastighet. 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/00124/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

7/2019