ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending violence and harassment in the world of work

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har ombetts att lämna synpunkter om Sverige uppfyller de i konventionen ställda kraven, om eventuella hinder för en svensk ratifikation av konventionen föreligger samt om rekommendationen föranleder några åtgärder. Vi har även ombetts lämna synpunkter på den svenska översättningenSvenskt Näringsliv har ombetts att lämna synpunkter om Sverige uppfyller de i konventionen ställda kraven, om eventuella hinder för en svensk ratifikation av konventionen föreligger samt om rekommendationen föranleder några åtgärder. Vi har även ombetts lämna synpunkter på den svenska översättningen

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

ILO-kommittén


Externt diarienummer

52/2019


Svenskt Näringslivs diarienummer

169/2019