Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR2 december 2019

Inbjudan att inkomma med analyser i syfte att utveckla regeringens ungdomspolitik

MOTTAGARE
Kulturdepartementet
Externt diarienummer
Ku2019/01066/CSM

Ungdomars levnadsvillkor, makt att forma sina liv och deras inflytande över samhällsutvecklingen rymmer självklart många olika aspekter. Svenskt Näringsliv vill särskilt trycka på två områden som ligger inom vårt direkta kompetensområde, utbildning och arbete. För att det ungdomspolitiska målet ska uppnås krävs högre kvalitet och relevans i utbildningssystemet och lägre trösklar in på arbetsmarknaden.

Utbildningspolitiken behöver fokusera på: att fler måste klara av grundskolan, en ökad examensfrekvens i gymnasieskolan och en bättre och mer effektiv högskola.

Ungdomar behöver också en snabbare väg till första jobbet. Då krävs bland annat en större flexibilitet vid inträdet på arbetsmarknaden och mer entreprenörskap och fler företagare.

Ansvarig handläggareJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist