Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (SOU 2019:2)

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet Ingen regel utan undantag — en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (SOU 2019:2).

• Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att sänka kravet vid bedömning av undantaget vid prövningen av den försäkrades arbetsförmåga dag 180 i rehabiliteringskedjan.

• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om att införa ytterligare undantag från prövningen av den försäkrades arbetsförmåga efter dag 365 i rehabiliteringskedjan.

• Svenskt Näringsliv tillstyrker den föreslagna ikraftträdandetidpunkten den 1 januari 2020.

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet 


Externt diarienummer

S2019/00324


Svenskt Näringslivs diarienummer

48/2019