Kommissionsförslag ang mervärdesskattebedrägeri m m

REMISS Publicerad

Kommissionsförslag om förlängd tidsperiod för omvänd skattskyldighet för vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri och en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/02228/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

105/2018