Kompletterande förslag till betänkandet ”En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket” (SOU 2016:49)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2016/04747/KSR


Svenskt Näringslivs diarienummer

15/2017