Lagrådsremiss - Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

Lagrådsremiss COVID-19


Svenskt Näringslivs diarienummer

72/2020