Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2014/4373/GV


Svenskt Näringslivs diarienummer

131/2014