Offentlig konsultation av EU-kommissionens meddelande om ett förenklat förfarande för handläggningen av vissa typer av statligt stöd

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2016/00797/KSF


Svenskt Näringslivs diarienummer

35/2016